021-66561465

021-66913740

09120717164

ویولن
ویولن در گروه ساز های غربی زهی جای می گیرد و در آموزشگاه موسیقی برومند به صورت حرفه ای زیر نظر اساتید برجسته این حوزه به هنرجویان علاقه مند آموزش داده می شود.ویولن در نواختن معمولا بر شانه چپ نوازنده قرار می گیرد و با دست راست در حالی که آرشه در دست است بر آن کشیده می شود.
نقش این ساز چه در ارکستر بزرگ چه به صورت انفرادی بسیار پر اهمیت است. وجهه جهانی ویولن را می‌توان در سازگاری آن با فرهنگ‌های مختلف و حضور این ساز در موسیقی ملل مختلف دید.
محل قرار گرفتن ویولن بر روی سطح شانه و در نزدیکی گردن نوازنده‌است.