021-66561465

021-66913740

09120717164

نی
نی را شاید بتوان ساده ترین, طبیعی ترین و قدیمی ترین ساز از میان سازهای موسیقی ایرانی قلمداد کرد.ساز نی به راستی در طبیعت یافت می شود و فقط نوازنده و سازنده سوراخ هارا در جاهای مناسب بر روی نی ایجاد می کنند.
مرسوم ترین نی که در موسیقی ایرانی به کار می رود,نی هفت بند نام دارد.
اجرای نی در ابتدا بسیار مشکل است و ایجاد صدای صاف از آن مدت ها زمان می برد.این ساز بسیار به صدای انسان نزدیک است و نغمه هایی که از ساز نی ایجاد می شد بسیار موثر است.
از بزرگترین نوازندگان معاصر نی می توان حسن کسایی ,محمد موسوی,حسن ناهید,محمدعلی کیانی نژاد و جمشید عندلیبی را نام برد.