021-66561465

021-66913740

09120717164

سنتور
سنتور را می توان سازی مجلسی و برون گرا در موسیقی ایرانی دانست.این ساز همچون تار و کمانچه از اعضای اصلی ارکستر سنتی ایرانی است.مرسوم ترین سنتور (سنتور نه خرک) نام دارد و تعداد سیم های زیاد آن باعث می شود صدای پرحجمی از آن خارج شود.سنتور را به کمک دو مضراب چوبی با دو دست راست و چپ می نوازند.شاید بتوان سنتور را سریع ترین ساز موسیقی ایرانی نامید و این به خاطر نحوه اجرای آن با مضراب هاست.
از بزرگ ترین نوازندگان سنتور می توان به حبیب سمائی,فرامرز پایور,رضا شفیعی, پرویز مشکاتیان و مجید کیانی اشاره کرد.