021-66561465

021-66913740

09120717164

تار
تار را می توان مهم ترین ساز یا شاه ساز موسیقی ایرانی دانست.استادان بزرگی همچون میرزا عبدالله,آقا حسین قلی و درویش خان که ردیف موسیقی ایرانی را به نسل های بعد منتقل نموده و یا موثر بوده اند, بیشتر نوازنده ساز تار بوده اند.
تار از یک قسمت سرپنجه که محل قرارگرفتن گوشی ها است,قسمت دسته که محل قرارگیری دستان ها یا پرده ها است,قسمت کاسه که خود به دو بخش کاسه و نقاره تقسیم می شود,تشکیل شده است.
تار را به یک مضراب فلزی اجرا می کنند.تار ساز اصلی و ثابت اغلب ارکسترهای سنتی ایرانی است.صدای دلنشین تار محبوب بسیاری از طرفداران موسیقی ایرانی است.
از نوازندگان برجسته این ساز جلیل شهناز,فرهنگ شریف,محمدرضا لطفی,حسین علیزاده,فریدون حافظی ولطف الله مجد را نام برد.