021-66561465

021-66913740

09120717164

قانون
یکی دیگر از سازهایی که در دسته بندی سازهای زهی جای می گیرد و در آموزشگاه موسیقی برومند تدریس می شود, ساز قانون است.
قانون یک ساز است متعلق به خانوادهٔ قدیمی سیتار (Cythare)، که در سده‌های میانه تحت عنوان Canon یا miocanon به اروپا برده شد. این ساز دارای یک جعبهٔ چوبی به شکل ذوزنقه‌است که به وسیلهٔ دو انگشت سبابه و دو مضراب (که میان حلقه‌ای که به انگشت کرده‌اند و خود انگشت قرار می‌گیرند) نواخته می‌شود.
صدای ساز قانون بسیار دلنشین و موثر است.