021-66561465

021-66913740

09120717164

عود(بربط)
یکی دیگر از ساز های زهی اصیل ایرانی ساز عود یا بربط است.آموزشگاه موسیقی برومند از معدود مراکز آموزش موسیقی در کشور است که ساز عود یا بربط را به صورت تخصصی برای هنرجویان علاقه مند آموزش می دهد.ساز عود و نوازندگی آن در کشور های خاورمیانه و همچنین شمال آفریقا بسیار رواج دارد . نوایساز عود بسیار تاثیرگذار و دلنشین است.