ستارخان

  • 1397-09-20

قدم سوم برای آموزش و تمرین پیانو ، آموزش پیانو ، آموزشگاه پیانو ، کلاس پیانو ، تدریس خصوصی پیانو ، آموزش پیانو تهران

3- تمرینات تکنیکی
هدف از تمرینات تکنیکی برایر آموزش پیانو، رفع ضعفهای اجرایی هنرجوی پیانو است. این ضعف ها در ساز پیانو می تواند کندی در اجرا، ضعف انگشتان به خصوص انگشتان دست چپ در اجرای سریع و روان قطعات، هماهنگ نبودن دو دست، ضعف در تشخیص و هماهنگی ضرب و ریتم و ... می باشد. به علاوه. بسته به سطح نوازندگی هنرجوی پیانو تمرینات تکنیکی مناسبی وجود دارد که موجب آشنایی وی با تکنیک های نوازندگی پیانو خواهد شد. این تمرینات با صلاح دید مربی برای هنرجوی پیانو در نظر گرفته خواهد شد.