• 1397-08-24

درباره کوک ساز پیانو در آموزشگاه پیانو ، آموزش کوک پیانو در آموزشگاه پیانو ، آموزشگاه پیانو ، آموزش پیانو ، کلاس پیانو ، آموزشگاه موسیقی ، آموزشگاه موسیقی پیانو

کوک شامل چه چیزهایی نمیشود!
اغلب مشتریان زمانی که با کلیدهای گیرکرده، دمپرهای معیوب و قطعات شکسته مواجه می‌شوند با تکنسین کوک تماس می‌گیرند ولی فرآیند کوک پیانو تنها شامل تصحیح و تنظیم کشش سیم‌های پیانو می‌شود و هیچ ارتباطی با رگلاژ، صداسازی(voicing)، تنظیم و رفع ایرادهای مکانیکی ساز ندارد. بنابراین لازم است مشتری و تکنسین پیش از شروع کار در مورد سایر ایرادات پیانو و هزینه رفع آنها با یکدیگر مذاکره کنند. البته مسائل بسیار کوچکی نظیر افتادن نوک مداد و یا اجسام کوچک لای کلید ها که رفع آن چند دقیقه بیشتر وقت نمی‌خواهد معمولا هزینه‌ای برای مشتری ندارد.
به هنگام تماس با تکنسین، او را از مدل و برند پیانو مطلع کنید. همچنین ارائه اطلاعات دیگری نظیر گرند یا دیواری بودن پیانو، آخرین تاریخ کوک، شرح مختصری از تعمیرات قبلی و همچنین مشکلات فعلی آن می‌تواند مفید باشد. این اطلاعات موجب می‌شود تا تکنسین در باره زمان مورد نیاز برای انجام کار و همچنین انتخاب ابزارهای مناسب تصمیم گیری بهتری داشته باشد.