ستارخان

  • 1397-08-15

چگونه پیانو را کوک کنیم؟ بخش اول، آموزش پیانو، آموزشگاه پیانو، آموزش پیانو ستارخان، آموزشگاه پیانو ستارخان

کوک پیانو چیست ؟ کوک پیانو عبارت است از تغییر کشش سیم‌های پیانو و تغییر کوک و یا بسامد(فرکانس) به وسیله چرخاندن گوشی های پیانو به گونه ای که صدای هر یک از سیم ها با سایر سیم های پیانو هماهنگ شود و صدایی دلپذیر از پیانو خارج شود. ایجاد این هماهنگی بین سیم‌های پیانو با استفاده از قوانین علم آکوستیک و برخی قواعد زیبایی شناسی موسیقایی ممکن می‌شود.
پیانو چگونه کوک می‌شود ؟‌ آیا کوک پیانو کار دشواری است ؟
برای کسانی که از این فن اطلاعی ندارند، کوک پیانو اغلب امری ساده به نظر می‌رسد ولی این تصور به هیچ عنوان درست نیست. با در نظر گرفتن تعداد بالای گوشی ها (‌در حدود ۲۰۰ عدد ـــ‌ـ‌ البته بسته به مدل و نوع پیانو ممکن است تعداد گوشی ها بیشتر یا کمتر باشد)‌، کشش بسیار بالای سیم‌ها، سفتی گوشی‌ها و مقاومت آنها در مقابل نیروی چرخش و در نهایت مقاومت سیم در مقابل سر خوردن در نقاطی که با صفحه چدنی در ارتباط است، کوک پیانو کاری پیچیده و دشوار است. تمامی این عوامل اگرچه فرآیند کوک کردن را دشوار می‌کنند،‌ ولی وجود آنها جهت حفظ کوک پیانو برای مدتی قابل قبول با در نظر گرفتن میزان استفاده و شرایط محیطی پیانو کاملا الزامی است.