ستارخان

  • 1397-08-03

ساز دلنشین ویولن بخش7، آموزشگاه ویولن، آموزشگاه موسیقی ویولن، آموزش ویولن، آموزشگاه ویولن ستارخان، آموزش ویولن ستارخان

از جمله نوازندگان صاحب سبک ویولن(در سبک موسیقی ایرانی)
• می‌توان به علی محجوبی
• رکن الدین مختاری
• ابوالحسن صبا
• علی تجویدی
• اسدالله ملک
• حبیب‌الله بدیعی
• پرویز یاحقی
• ابراهیم لطفی
• مجتبی منصوری
• رحمت‌الله بدیعی
• امیرحسین
• فائی و همایون خرم اشاره کرد.
الگوی شماره ۱/۱
• ۱/۱/۱- شانه و گردن
نوازنده نباید برای نگهداری ویولن بر روی شانه چپ، آنرا بالا کشد و شانه باید در هنگام گرفتن ساز به همان وضعیت افتاده خود در حالت طبیعی بدن باقی ماند. طبیعی است اگر گردن نوازنده ویولن بلند باشد، او ناخودآگاه برای با تسلط گرفتن ساز، نیازمند بالا کشیدن شانه و یا خم کردن اضافی گردن خود به سمت پایین است که البته اتخاذ هر یک از دو مورد فوق توسط نوازنده اشتباه است.
زیرا برای حفظ اولی او باید یک توان اضافی را به شکل بیهوده ای صرف بالا نگه داشتن شانه گرداند که هم باعث خستگی او شده و هم دائما درصدی از فکر او بایستی به حفظ این حالت معطوف باشد. مورد دوم نیز، از آنجا که غضروف ها و مهره های گردن را به حالت کشش بیش از اندازه می اندازد و بر آنها فشار وارد می کند، مطلوب نیست.
• ۲/۱/۱- میزان بالا بردن دست چپ
در حالت کلی نوازندگی ویولن، نوازنده باید دست چپ را تا جایی بالا برد که ساز و دسته آن امتدادی افقی با زمین پیدا کند و بهتر است ساز بگونه ای گرفته نشود که دسته و سرپنجه ساز به سمت زمین و یا برعکس آن نشانه گرفته شود. زیرا در حالت اول ستون مهرها به کشش بی مورد به سمت پایین می افتند و همچنین در این حالت، به علت خمودگی نوازنده، تنفس او مشکل تر می گردد. در حالت دوم نیز به مهرهای گردن در جهت معکوس فشار وارد می گردد.