• 1397-05-23

با ساز های زهی آشنا شویم

با ساز های زهی آشنا شویم
سازهای زهی یکی از اوناع مختلف ساز ها است. سازهای زهی در فرهنگ‌های مختلف بشری به کار می‌رفته و در تماس‌های بین فرهنگ‌ها انواع آن متحول شده و بسیاری از این گونه سازها در نقاط مختلف جهان دیده می‌شوند که در عین تفاوت جنبه‌های مشترک بسیاری دارند. سازهای زهی یا سیمی آن دسته از ساز‌های موسیقی هستند که در آنها صدا از ارتعاش زه یا تار یا سیم تولید می‌شود. معمولاً با زخمه زدن یا ضربه زدن و یا کشیدن کمان و آرشه بر روی این زه‌ها صدای دلخواه از ساز در می‌آید. سازهای زهی را به ‌صورت‌های مختلف بخش‌بندی کرده اند. در حوزه آغموزش موسیقی معمولا ساز های زهی را به دو گروه ساز های ایرانی و سنتی و ساز های غربی یا کلاسیک دسته بندی می کنند. زهی‌ها در میان تمام گروه‌های سازی، دارای بیشترین تنوع صوتی و پهناورترین گسترهٔ بیانی هستند. رنگ‌های صوتی آنها گوناگون، وسعت‌های صوتی‌شان بزرگ و توانائی‌های دینامیکی آنها بسیار فراوان است. نوازندگان زهی می‌توانند صداهائی درخشان و چالاک یا کُند آهنگ و لرزان ایجاد کنند؛ آنها قادر هستند به ظرافت و لطافت یک آوازخوان، صداها را مهار کنند. نقش سازهای زهی در آثار ارکستری بیش از هر گروه دیگری از سازها است. نوای سازهای چهارگانهٔ زهی، حتی با وجود رنگ‌های صوتی متفاوت، به زیبائی در هم می‌آمیزد. در این مرحله، مطالعهٔ ساختمان زهی‌ها و شیوهٔ ایجاد صدا در آنها سودمند است؛ ویولون می‌تواند معرف تمام خانوادهٔ زهی‌ها باشد.