ستارخان

  • 1397-05-23

سازهای زهی ایرانی

کدام یک از سازهای زهی ,در گروه ساز های زهی ایرانی و سنتی قرار می گیرند؟
ساز های زهی بر اساس ریشه و هویتی که دارند در کشور ما ایران به دوسته ساز های زهی ایرانی و سنتی و ساز های زهی غربی و کلاسیک تقسیم می شوند. سازهای هی ایرانی بر اساس نوع و شیوه نواختن خود در سه گروه قرار میگیرند: 1/سازهای زخمه ای نظیر تار- سه تار-تنبور-باغلاما-تارآذری-عود-قانون 2/سازهای آرشه ای یا کمانه ای نظیر کمانچه 3/سازهای کوبشی یا ضربه ای نظیر سنتور