ستارخان

  • 1397-03-24

کدام یک از سازهای زهی ,در گروه ساز های زهی ایرانی و سنتی قرار می گیرند؟

ساز های زهی بر اساس ریشه و هویتی که دارند در کشور ما ایران به دوسته ساز های زهی ایرانی و سنتی و ساز های زهی غربی و کلاسیک تقسیم می شوند.
سازهای هی ایرانی بر اساس نوع و شیوه نواختن خود در سه گروه قرار میگیرند:

1/سازهای زخمه ای نظیر تار- سه تار-تنبور-باغلاما-تارآذری-عود-قانون
2/سازهای آرشه ای یا کمانه ای نظیر کمانچه
3/سازهای کوبشی یا ضربه ای نظیر سنتور