ستارخان

  • 1397-03-24

دسته بندی ساز های زهی یا انواع آن

در کشور ما ایران معمولا در حوزه اموزش تخصصی موسیقی و ساز گروه آلات موسیقی زهی را به دو دسته ساز های زهی ایرانی و سنتی و ساز های زهی غربی یا کلاسیک تقسیم می کنند.
علاوه برآن ساز های زهی بر اساس نوع ساخت به گروه های مختلفی تقسیم می شوند که در سه گروه
1/ بربط ها
2/چنگ ها
3/ معازف
جای می گیرند.

ساز های زهی بر اساس شیوه نواختن هم با یکدیگر متفاوت هستند.در این دسته بندی ساز های زهی در سه گروه جای میگیرند:
1/سازهای زهی کمانه ای یا آرشه ای: دسته‌ای از سازهای زهی که زه‌های آن‌ها با استفاده از آرشه یا کمانه به صدا درمی‌آید سازهای کمانه‌ای نام دارند. عمل به صدا درآوردن زه‌های سازهای کمانه‌ای با کمانه را کمانه‌کشی می‌گویند. ویولن و کمانچه نمونه‌ای از سازهای زهی کمانه‌ای هستند.
2/سازهای زهی کوبشی یا ضربه ای: در این روش از نواختن، صداها با ضربه زدن بر روی زه یا سیم ایجاد می‌شوند. پیانو و سنتور از نمونه سازهای زهی ضربه‌ای هستند.
3/سازهای زهی زخمه ای: سازهای زهی زخمه‌ای با روشی نواخته می‌شوند که در آن با زخمه زدن با انگشت یا مضراب بر عامل مرتعش‌شونده صدا تولید می‌شود. بیشتر سازهای زهی زخمه‌ای از خانواده بربط‌ها هستند ازجمله گیتار، گیتار بیس، سی‌تار، بالالایکا، بانجو، و ماندولین.