ستارخان

  • 1397-03-12

با هارمونیکا آشنا شوید.

ابتدایی ترین نوع سازدهنی می باشدکه دارای اندازه های گوناگون می باشد که متداول ترین آن ۲۴ سوراخ می باشد. این ساز دارای ۲۴ قسمت عمودی است و هـر قسمت توسط یـک تیغه افـقی به دو کانال بالا و پایین تقسیم می شود .هر کـدام از کانالهای ردیف بالا ، با کانال زیرین خود یک نت واحد را تولید می کنند.پس هنگامی که در دو کانال بالا و پایین یک سوراخ فوت می کنیم دو تیغه با صدای یکسان به صدا در می آیند.این مانند این است که دو ساز با هم یک نت مشترک بزنند .

با توضیحات فوق ساز دهنی ترمولو ۲۴ سوراخ دارای ۲۴ نت یعنی وسعت صوتی حدود ۳ اکتاو دارد . در این ساز سوراخهای فرد با دمیدن و سوراخهای زوج با مکش هوا به صدا در می آیند، در ساخت این نوع سازدهـنی با تغییر اندک در مقدار ماده بـکار رفته در تیغه عمودی ، در هر نـت تفاوتی جزئی بین زیر و بـمی آن دو تیغه وجـود دارد که به طور جداگانــه برای گوش محسوس نیست . این تفاوت ناچیز باعث می شود که وقتی هر دو تیغه به صدا در می آیند ،صدایی مواج تولید شود . به همین علت این نوع سازدهنی را ترمولو نامیده اند که در زبان ایتالیایی به معنی لرزاندن می باشد.

سازدهنی ترمولو معمولا در هر اکتاو نت های مربوط به گام ماژور دیاتونیک (Major Diatonic Scale) را دارد و از این رو بسیار مناسب نواختن آهنگهای سبک Folk می باشد.