ستارخان

  • 1398-03-13

تفاوت صدای ویولن و کمانچه در چیست؟ ، آموزش ویولن ، آموزش کمانچه ، آموزشگاه موسیقی ، آموزش کمانچه تخصصی ، آموزش ویولن تخصصی

اگر بخواهید که صدای این دو ساز یعنی و کمانچه و ویولن را باهم مقایسه کنید ، شباهتی که در این دو ساز وجود دارد ، فقط در کششی بودن آنهاست .
عمده ترین تفاوت ساز ویولن و کمانچه در اجزای سازنده شان است ، به عنوان مثال بخش عمده کمانچه از پوست ساخته شده است که باعث می شود صدای این ساز در برابر ویولن بم تر باشد، در صورتی که ویولن از چنین صدایی برخوردار نیست و ویولن دارای صدایی شفاف و بدون هیچ صدای های اضافه ای ست که در کمانچه است. علت صدای اضافه وجود خرک کمانچه روی پوست آن است در صورتی که خرک ویولن روی چوب است.
تفاوت دیگر در این دو ساز ، در نوع پوزیسیون آنها و نحوه انگشت گذاری و نوع دست گرفتن این دو ساز هست که زمانی که یک نوازنده کمانچه می خواهد قطعه یا بداهه بنوازد به هیچ عنوان انگشت های خود را نمی بیند زیرا که دسته عمودی کمانچه مانع دیدن انگشت های نوازنده می شود و شاید بتوان گفت که بسیار سخت تر و مهم تر این است که در کمانچه شما اگر روی سیم می هستید و بخواهید به سیم سل بروید باید ساز رو به انگشت شصت و انگشت اشاره خود بچرخوانید، مسلما این کار تمرینات زیاد و مستمر را طلب می کند. در حالی که در ویولن چنین پیچیدگی های دیده نمی شود.
اما ، در آخر باید گفت که نت هر دو ساز یکی است .
جهت کسب اطلاعات بیشتر با آموزشگاه موسیقی برومند تماس حاصل فرمایید.