ستارخان

  • 1398-03-13

نکات نواختن ویولن را می دانید ؟ آموزش ویولن ، نواختن ویولن، آموزش ویولن مبتدی ، آموزش ویولن پیشرفته ، آموزشگاه ویولن

نکات نواختن ویولن را می دانید ؟
خوب است که به این نکات توجه کنید.
1. حتما به صداها و توالی نتها در تمرینها توجه کنید و حساسیت لازم را نسبت به هر صدایی داشته باشید.
2. تمرین های با سرعت کند یا معتدل در آموزش ویولن ؛ به شما فرصت تفکر می دهند که می توانید کلیه ی موارد لازم برای اجرای صحیح را مد نظر گرفته، ارزیابی و اجرا نمایید.
3. مواردی که با رعایت کردن آنها در نواختن ویولن حرفه ا ی می شوید :
- شل کردن مفاصل و عضلات
- تنفس نرم و یک نواخت
- ایستادن صحیح
- وضعیت درست دست های راست و چپ
- کوک اصولی ویولن
- کیفیت ساز و صدای آن
4. بعد از پیشرفت نسبی کم کمک میتوانید تکنیک های مختلف را بیاموزید.
5. اگر به کوک نواختن خود شک دارید حتما تمرین ها را بدون ویبراسیون انجام دهید.
جهت کسب اطلاعات تکمیلی با آموزشگاه موسیقی برومند تماس حاصل فرمایید.