ستارخان

  • 1398-01-18

چرا آموزش موسیقی برای کودکان مهم است؟ ، دوره های آموزش ارف کودک ، آموزش ارف کودکان در تهران، ارف کودک در ستارخان

رشد ذهنی در کودکان و افزایش قدرت یادگیری در آن ها از مهم ترین موضوعات پژوهشی در سال های اخیر بوده است و مهم ترین مراکز تحقیقاتی در دنیا و همه دانشگاه ها در این زمینه پژوهش هایی را ارائه نموده اند. یکی از مواردی که به همواره مورد تحقیق پژوهشگران بوده، تاثیر آموزش موسیقی بر رشد سرعت یادگیری در کودکان است. تاثیر مثبت آموزش موسیقی در آموزشگاه موسیقی و شرکت در دوره های آموزش ارف کودکان بیشتر بر جنبه های یادگیری و هوش در کودکان است. علاوه بر آن تقویت حافظه، افزایش مهارت های کلامی در برقراری ارتباط، یادگیری مفاهیم پایه در ریاضی، توانایی خواندن، بهبود هوش موسیقایی و هوش فضایی- زمانی بخشی از مواردی است که از تاثیر مثبت موسیقی نظر بسیاری از پژوهشگران را جلب نموده است.
دانشمندان به این نتیجه دست یافته اند که در اثر آموزش موسیقی در کودکان به رف ارف کودک، عملکرد اجرایی و عملی در کودکان بهبود میابد و در نتیجه آن بهره هوشی کودکان افزایش می یابد.
این بدین معناست که آموزش موسیقی می تواند تمامی جوانب زندگی یک کودک را تا پایان عمر تحت تاثیر خود قرار دهد و به میزان زیادی کیفیت زندگی کودک را تا بزرگسالی بهبود بخشد.
آموزشگاه موسیقی برومند در کنارشماست تا تخصصی تر موسیقی را دنبال کنید!