• 1397-10-06

چگونه از ساز تار مراقبت کنیم بخش 3، آموزش تار ، آموزشگاه تار ، آموزش تار ستارخان ، آموزشگاه تار ستارخان، تدریس خصوصی تار

_ در برابر تابش گرمای مستقیم _ لوازم حرارتی و تابش مستقیم نور خورشید _ نباشد .
_ فراموش نکنید امن ترین مکان برای نگهداری ساز خود جعبه ی آن می باشد .

_ استفاده از ساز مربوط و مختص نوازنده آن است . از فاش کردن رمز قفل جعبه ی ساز پرهیز کنید .
_ در فاصله بین تمرین و یا اجرا ها بهترین مکان جهت گذاشتن ساز پایه های ایمن نگهدارنده و یا جعبه ساز است.

_ تار خود را به هیچ وجه در دسترس کودکان و در اختیار افراد آماتور قرار ندهید .
_ در صورتی که به مدت طولانی ساز نخواهید زد ، جهت جلوگیری از چنگ شدن دسته کوک ساز را حتما شل کنید. ( دقت داشته باشید رعایت این نکته در سلامت ساز شما در درازمدت تاثیر حیاتی خواهد داشت )

_ مضراب ساز را بر روی کاسه تار به هیچ عنوان نچسبانید .