• 1397-10-02

چگونه از ساز تار مراقبت کنیم بخش ا، آموزش تار ، آموزشگاه تار ، آموزش تار ستارخان ، آموزشگاه تار ستارخان، تدریس خصوصی تار

اصول مراقبت و نگهداری از ساز تار
تغییرات جوی و دگرگونی فصل ها همیشه موجب ایجاد تغییرات فیزیکی در ساختمان ساز تار می شود که همین امر موجب می شود ساز صدادهی متفاوت داشته باشد و حتی در درازمدت موجب آسیب دائم به ساز شود. از همین رو نگهداری سازها در فصل های مختلف سال و شرایط آب و هوایی متغییر اصولی خاص خود را می طلبد.
تار ، ساز بسیار زیبایی است که در آموزشگاه موسیقی منظومه به صورت تخصصی آموزش داده می شود این ساز از خانواده سازهای ایرانی و از دستهسازهایی زهی می باشد. اما این ساز زیبا بسیار هم حساس است که هر چه بیشتر از نگهداری آن بدانیم بهتر می توانیم صدای خوب آنرا نگه داریم یا حتی بهتر کنیم.