۴۴۲۵۹۸۲۱ (021)

۴۴۲۵۹۷۱۴ (021)

ستارخان

آهنگسازی

آهنگسازی
دوره های آموزش آهنگسازی در آموزشگاه موسیقی برومند به صورت حرفه ای دنبال می شود.هنرجویان پس از شرکت در دوره های آشنایی با مبانی تئوری موسیقی و شناخت هارمونی می توانند در دوره های آهنگسازی شرکت نمایند.