۴۴۲۵۹۸۲۱ (021)

۴۴۲۵۹۷۱۴ (021)

ستارخان

آموزش آواز

آموزش آواز
آموزش آواز در آموزشگاه موسیقی برومند در سبک های پاپ ,سنتی تدریس می شود.
هنرجویان می توانند با حضور در آموزشگاه موسیقی برومند و دریافت مشاوره در زمینه انتخاب سبک آواز تخصصی حنجره و توانایی آن را به درستی بسنجند و خود را در مسیر درست در حوزه موسیقی قرار دهند.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه آموزش آواز تخصصی با آموزشگاه موسیقی برومند تماس حاصل فرمایید.