ستارخان

تنبک
تنبک مهم ترین ساز کوبه ای در یک ارکستر سنتی محسوب می شود.برخی از صاحب نظران در حوزه موسیقی ساز تنبک را پرکاربرد ترین ساز کوبه ای جهان می شناسند.یعنی از حیث تکنیک بسیار پرکار و کاربردی است.
ساز های دف و دایره که مدتی است در ارکستر سنتی به کار می روند,بیشتر و در اصل سازهای محلی و آئینی محسوب می شوند.

ساختار ظاهری تنبک از مواردی که در زیر اشاره شده است:
پوست
دهانهٔ بزرگ
تنه
پا
گلویی (نفیر)
دهانهٔ کوچک (کالیبر)
بدنه ساز تنبک ابتدا از سفال فلز و یا چوب ساخته می شود اما امروزه غالبا از چوب برای ساخت بدنه تنبک بهره می برند.
تنبک یکی از ساز های کوبه ای با قدمت ایرانی است که به طور حرفه ای در آموزشگاه موسیقی برومند تدریس می شود.