۴۴۲۵۹۸۲۱ (021)

۴۴۲۵۹۷۱۴ (021)

ستارخان

ساز های ایرانی

ساز های ایرانی
تمامی ساز های ایرانی یا سنتی که شامل ساز های کلاویه ای یا کلید دار, ساز های بادی ,ساز های زهی یا سیمی و ساز های کوبه ای یا ضربی می شمند به صورت تخصصی و حرفه ای توسط اساتید مجرب و برجسته حوزه موسیقی در آموزشگاه موسیقی برومند آموزش داده می شود.