ستارخان

ساز های ایرانی

ساز های ایرانی
تمامی ساز های ایرانی یا سنتی که شامل ساز های کلاویه ای یا کلید دار, ساز های بادی ,ساز های زهی یا سیمی و ساز های کوبه ای یا ضربی می شمند به صورت تخصصی و حرفه ای توسط اساتید مجرب و برجسته حوزه موسیقی در آموزشگاه موسیقی برومند آموزش داده می شود.